Hållbarhet i alla led

Johan i Hallen & Bergfalk verkar för hållbar utveckling och vill vara ett gott exempel för andra företag i branschen. Genom att utveckla nya riktlinjer tar vi vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss genom att planera, utveckla och effektivisera verksamheten.

I vår hållbarhetspolicy som ska genomsyra hela organisationen berörs ekonomisk, social och framförallt miljömässig hållbarhet. Här finns riktlinjer för hur vi ska driva vår verksamhet.

Uppmuntra till minskad miljöpåverkan

Som en av Sveriges största leverantörer av kött, chark, fisk och skaldjur har vi ambitionen att genom mer effektiva arbetsprocesser förbruka mindre resurser såsom energi och vatten på våra anläggningar. Vi vill stimulera och prioritera nytänkande utveckling av tekniska och organisatoriska innovationer för att minska vår miljöpåverkan. Genom att arbeta med rätt varor i rätt säsong kan vi ur ett miljöperspektiv hjälpa och guida våra kunder att välja rätt varor på sina menyer.

Hållbarhetsmål för JHB

Vi har identifierat de delar där JHB kan göra störst påverkan och stödja den globala visionen om en hållbar framtid för alla. Här har vi samlat våra övergripande hållbarhetsmål för Johan i Hallen & Bergfalk.

Minskade utsläpp av Co2
För att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter har vi som målsättning att minska våra koldioxidutsläpp med 50-55 procent till år 2028 och vara helt koldioxidneutral år 2030.

Smart resursanvändning
JHB verkar för hållbar konsumtion och produktion. I vår verksamhet använder vi bland annat råvaror, vatten och förpackningsmaterial. Vi strävar efter smart resursanvändning och arbetar bland annat kontinuerligt för minskat matsvinn.

Hav och marina resurser
Vi har ett brett sortiment av miljömärkt fisk och skaldjur. Vår policy innebär att vi verkar för att handla med hållbart fiskad och ansvarsfullt odlad sjömat. Vi tar ställning och agerar i val av arter, fångstzoner och fångstmetoder.

Affärsetik
Vi har nolltolerans mot korruption och en uppförandekod som vi regelbundet följer upp att den efterlevs.

Jämställdhet
JHB verkar för en jämn könsfördelning och en arbetsplats fri från diskriminering. Vi strävar efter minst 30% kvinnor i styrelse och ledning.