Hållbarhet i alla led

Johan i Hallen & Bergfalk verkar för hållbar utveckling och vill vara ett gott exempel för andra företag i branschen. Genom att utveckla nya riktlinjer tar vi vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss genom att planera, utveckla och effektivisera verksamheten.

I vår hållbarhetspolicy som ska genomsyra hela organisationen berörs ekonomisk, social och framförallt miljömässig hållbarhet. Här finns riktlinjer för hur vi ska driva vår verksamhet.

Uppmuntra till minskad miljöpåverkan

Som en av Sveriges största leverantörer av kött, chark, fisk och skaldjur har vi ambitionen att genom mer effektiva arbetsprocesser förbruka mindre resurser såsom energi och vatten på våra anläggningar. Vi vill stimulera och prioritera nytänkande utveckling av tekniska och organisatoriska innovationer för att minska vår miljöpåverkan. Genom att arbeta med rätt varor i rätt säsong kan vi ur ett miljöperspektiv hjälpa och guida våra kunder att välja rätt varor på sina menyer.