Dags att ta vara på våra svenska får

När lammen blir över 1 år kallas de för får. Förr fanns begreppet ungfår, men det används inte längre. Vi på Johan i Halen & Bergfalk selekterar ut våra får efter kvaliet och vikt, storleken skiiljer sig omkring 15 % från lamm.

Allt kött från svenska får styckar vi här på Johan i hallen & Bergfalk. Genom att ta tillvara på svenska får bidrar vi tllsammans till en mer hållbar köttproduktion.

Hur var det nu med smaken?

När det kommer till smak är det många som upplever att får faktiskt smakar bättre. Att får skulle smaka kofta bygger till stor del på att man inte förr gjorde samma viktselektering och dessutom hade en sämre hantering vid slakt där det nakna köttet drog till sig smak från ull.